Energiatehokkaat maalämpö­pumput talo­yhtiöihin tai omakoti­taloihin

Maalämpö on erinomainen valinta lämmitys­muodoksi, kun halutaan energia- ja kustannus­tehok­kuutta asumiseen.

Energiatehokas ja ekologinen lämmitys­ratkaisu on vastuul­liselle koti­taloudelle tai talo­yhtiölle mitä erinomaisin valinta. Harvalle jää aikaa muilta kiireil­tä pohtia ekologisia valintojaan - tarjoamamme pitkän täh­täimen lämmitys­ratkaisu on varmasti harkinnan ja toteut­tamisen arvoinen!

Maalämpö­pumppu on erittäin energia­tehokas ja samalla ympäristö­ystävällinen lämmitys­laite. Se on myös kustannus­tehokas ja pitkä­kestoinen ratkaisu niin taloyhtiöihin kuin omakoti­taloihinkin.

Maalämpö­pumppu sopii asennettavaksi niin pien- kuin kerros­taloihin. Jokainen lämpö­pumpun asennus suunnitellaan kohteeseen sopivaksi, ja asiakkaalle tehdään rää­tälöity toteutus. Asennukset toteutetaan ammatti­taitoisesti ja turvallisuus­normit huomioiden, ja asiakasta opastetaan laitteen käyt­töönot­toon.